31.7.18

Det tar SÅ på krafterna att vara högt och lågt.
Snälla hjälp.