18.1.17

Christer Henriksson, du klokaste kloka. Sorh är inte farligt. Att sörja någon är vackert eftersom den människan har betytt så mycket att man behöver sörja. Du klokaste, kloka. Tack.